Software Klaes CAM on the screen - CAM 2D

Klaes CAM 2D

Kontrolišite CNC mašinu direktno iz programa Klaes


Klaes CAM je savršeno rešenje za vas da brzo i optimalno, pomoću svoje CNC mašine, proizvedete konstrukcije iz programa Klaes. Sve što vam je potrebno su 3 komponente: mašina, alat i softver. Kroz razvoj Klaes CAM procesi su u velikoj meri pojednostavljeni izbegavanjem koordinacije između dobavljača softvera za projektovanje prozora i CNC kontrole.

Sve izmene koje ste napravili mogu se videti na ekranu u originalnom 3D prikazu. Ove promene iz Klaes softvera optimalno su pripremljene za proizvodnju u Klaes CAM-u. Sa Klaes CAM-om se skoro sve CNC mašine mogu kontrolisati, bez obzira na sistem hvatanja elemenata.

Preko 20 godina znanja

Klaes CAM kreira CNC programe zasnovane na ručno promenljivim podešavanjima. Za svaki tip proizvodnje mogu se izvršiti podešavanja za uređaj, za alat koji se koristi, za uslove pristizanja i otpremanja i za mnoge druge parametre specifične za rad.

Klaes CAM je savršeno rešenje za postizanje jednako visokog kvaliteta podataka na mašini i na Klaes softveru. U ovom programu se nalazi preko 20 godina znanja i iskustva - dozvolite da vas uverimo!

Saznajte više o savršenom rešenju za upravljanje CNC mašinama.

Otvorite Klaes CAM 2D Flajer