Woman with diary - capacity planning

Klaes planiranje kapaciteta - KAPA

Efikasna obrada naloga počinje u fazi planiranja


Primite porudžbine i unesite ih u raspored pod datumom koji želite. Možete rasporediti naloge u vidu rezervacije. Čim je nalog pripremljen za proizvodnju, automatski mu se dodeljuje status "Planirano". Izmena naloga je takođe veoma laka sa Klaes Kapa: jednostavno pomerite ranije zakazan posao u drugu kalendarsku nedelju ili u neki drugi dan - to je to!

Kao dodatak određivanju kapaciteta i datuma dostave, možete koristiti Kapa da sakupite proizvodne naloge, prijavite ih kao “spremne” i nadgledate isporuku naloga. Prekoračenje datuma isporuke je jasno naznačeno. Dakle, uvek imate pregled procesa u vašoj kompaniji. U dijagramu iskorišćenosti materijala, možete videti koliko materijala imate na raspolaganju i tako dati tačne podatke graditeljima, arhitektama i zaposlenima.

Informacije klikom na dugme

U poređenju sa priručnim rešenjima, kao što je Excel, Klaes Kapa automatski preuzima informacije iz narudžbina. Ovim putem se izbegavaju greške u unosu. Informacija koja nije uključena u narudžbinu, lako se može dodati u slobodna polja. U Klaes planiranju kapaciteta, svi korisnici mogu da rade u isto vreme i da blagovremeno koriste prikazane informacije, svako za oblast svog delovanja.

Postojeće informacije se skupljaju u pregledu namenjenom korisnicima za određene oblasti (npr. planiranja proizvodnje, ruta, projektovanja itd). Svaki zaposleni ima pristup ovim informacijama i, s odgovarajućim ovlašćenjem, može da ih menja, dopunjuje ili štampa svoje liste. Izvršite optimizaciju i organizaciju procesa u svom radu koristeći Klaes planiranje kapaciteta.