Two screenshots - Klaes reports in your company

Klaes Reports

Uvek vodite računa o činjenicama i brojkama


Uspešan menadžment zahteva, između ostalog, da uvek pratite najznačajnije činjenice i brojke. Klaes Reports će vam pomoći da ostvarite uspeh! Jednim pritiskom na dugme, generišite različite izveštaje i donosite odluke još brže.

Nije važno da li je u pitanju analitičko poređenje, statistika vezana za prihode ili dokumentaciju ili informacije o potvrdama narudžbina vaših prodavaca. Zahvaljujući direktnom pristupu bazi podataka SQL, možete vrlo brzo reagovati na bilo kakve nepredviđene situacije. Možete pojedinačno i prema svojim potrebama podešavati i menjati izgled svojih izveštaja.

Dva screenshota-a sa Klaes izveštajima

Prikazi vezani za korisnike:

• Strukturno stablo prema oblastima aktivnosti

• Slobodni ili unapred definisani rokovi

• Reprezentacija u formi tabele, 2D ili 3D grafikona

• Dijagram trenda (npr. razlika u odnosu na prethodnu vrednost)

• Prikazane/skrivene oznake koordinata

• Prikaz u vidu grafikona, kolona ili traka

Mogući izveštaji su:

• Evaluacije vezane za prodaju prema korisnicima / predstavnicima

• Evaluacije vezane za dokumente (na primer, unešene ponude)

• Evaluacije razvoja potražnje

• Evaluacije za poređenje PP-SP

• Evaluacije sirovog materijala

• Vrednovanje prosečnih vrednosti različitih dokumenata

• Evaluacije strukture klijenta

Saznajte više o Klaes Reports

Otvorite Klaes Reports Flajer