A talk about organization in window production

Klaes Info Manager

Vaš kec u rukavu kada je u pitanju optimizacija interne komunikacije u kompaniji!


Samo oni koji su dobro informisani o trenutnom statusu tekućih projekata, mogu garantovati projekte završene bez mnogo muke. Klaes Info Manager (do V7.9 BP plus) obezbeđuje dobru komunikaciju među svim zaposlenima i automatizovanim procesima štedi mnogo vremena i rada! Klaes Info Manager vam pomaže da organizujete i optimizujete svoje komunikacione procese. Vi i vaši saradnici u dnevnicima čuvate beleške o sastancima, zadacima, porukama i obaveštenjima.

Informacije u različitim programskim oblastima su transparentne za svakog zaposlenog i može im se pristupiti 24 sata. Na osnovu vaših definisanih procesa komunikacije, centralna administracija automatski generisane elektronske pošte, informacija o zaposlenima i njihovih zadataka, se upravlja putem konfiguratora obaveštenja.

Uvek dobro informisani

Automatsko slanje obaveštenja zastupniku nakon štampanja beleške o isporuci može biti jedan od navedenih procesa. Istovremeno će se logistici poslati zadatak da se može pripremiti otpremnica robe. U upravljačkom centru zaposleni vrše preglede projekata koje je potrebno izvršiti, u zavisnosti od potreba korisnika.

Radnik može, na primer, kreirati foldere za strukturiranje. Da biste izbegli duga pretraživanja, možete takođe da uspostavite direktnu vezu sa poslovnom administracijom, projektima i dokumentima.

Saznajte više o Klaes Info Manager-u.

Otvorite Klaes Info Manager flajer